โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-06-22

นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา  กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ Mr. Samchhok Tit นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  โดยมี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง  ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยิ... >> อ่านต่อ


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ สกสว. และ บพข. จัดกิจกรรม “SMART VALUE CREATION 2021”
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / ข่าวบริการ

          ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัด กิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ (Smart Value Creation) ปี 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้มีการจับคู่นำงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ยกระดับสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกท... >> อ่านต่อ


 คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2564
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวย พระวิษณุกรรม ณ ลานองค์พระวิษณุกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) สำหรับพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง ทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาว... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน..อบรมออนไลน์ หัวข้อ : Publish strategically for research impact using Web of Science
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักพิมพ์ Clarivate ขอเชิญชวน..อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมอบรมออนไลน์  หัวข้อ : Publish strategically for research impact using Web of Science วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผ่านช่องทาง Cisco WebEx สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/Clarivate-230621 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพิศ  ทองซัง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 144... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา