โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-09-02

แผนจัดซื้อจัดจ้างบอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 รายการ
พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างบอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210902160103_36938.pdf >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบล และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

  ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบล และ  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้   ตำแหน่ง จ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ &nb... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาเทคโนดโและนวัตกรรมในการปลูก
พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ได้ออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามใบอนุญาตที่ ลพ 11-12/2564 (ป) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีนายไตรทศ ใจศรีธิ เป็นผู้ดำเนินกิจการ  ซึ่งโค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา