โลโก้เว็บไซต์ 2021-11-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-11-29

นว.คอมฯ งานพัฒนาระบบฯ สวส. ติวเข้ม ‘’ การใช้งาน e-office หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา ‘’
จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศักดิ์ชัย กันธะดา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ " การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) สำหรับผู้ใช้งานด้านสารบรรณหน่วยงานภายใน ของ มทร.ล้านนา " พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มงานฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำลูกประคบจากสมุนไพร ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี นายพิษณุ พรมพราย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำลูกประคบจากสมุนไพร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดอาชีพให้ชุมชน ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฎ วิทยาประภากร อาจารย์ส... >> อ่านต่อ


5 ธันวาคม วันที่เป็น 3 โอกาสสำคัญของไทย
จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 / คลังความรู้

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในวันเพียงวันเดียวนี้ กลับเป็นวันที่มีความสำคัญถึง 3 เรื่องด้วยกัน วันนี้ ตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งที่ผ่านมา วันนี้ ยังถูกกำหนดให้เป็นวันพ่อของชาติด้วย และล่าสุด เมื่อปี 2560 วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ยังถูกกำหนดให้เป็นวันชาติด้วย แต่เดิมนั้น วันชาติของไทย กำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน เพราะเป็นวันเปลี่ยนแ... >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2564 เรื่อง ข้าวไทย หลังโควิด-19 โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวบริการ

         ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2564 เรื่อง ข้าวไทย หลังโควิด-19 วันศุกร์ที่ 17  ธันวาคม  2564  เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่าน Facebook Page : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ Youtube : Thai Rice Fonudation           ร่วมสอบถาม พูดคุย พร้อมรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนทั้งด้าน           1. ผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา