โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-11-03

เชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17 INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2022
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวบริการ

งานเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมสุดยอดสถาบัน/มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนการศึกษาจากทั่วโลก จาก 24 ประเทศ กับมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17 INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2022จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ภายใต้แนวคิด “find yourself, sharpen your skills” มาร่วม “ค้นหาตัวตนที่ใช่ ไป(เรียนต่อ)ให้ไกลกว่าที่คิด” ในวันเสาร์และอาทิตย์ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 18.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน  พบกิจกรรมภายในงานมากมาย • ข้อมูล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการส่งมอบครุภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (New energy vehicles,EV) ร่วมกับสถาบันวิชาชีพและเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมฉลองความร่วมมือการส่งมอบครุภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (New energy vehicles, EV)  และการเปิดห้องเรียน Innovation Class ผ่านระบบ Online ร่วมกับสถาบันวิชาชีพและเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง Nanjing Vocational Institute of Transport Technology ภายใต้การดำเนินงานสถาบันจิงซื่อ JINGSHI... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา จัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแผนที่ (One Map) ในพื้นที่ตำบลต้นแบบในรูปแบบ นวัตกรรมเชิงพื้นที่
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มทร.ล้านนา จัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแผนที่ (One Map) ในพื้นที่ตำบลต้นแบบในรูปแบบ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องลีลาวดี อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams หารือกำหนดกรอบแผนกลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ต้องการพัฒนานักวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ โดยจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยว... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโท-เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียน
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 3  พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ... >> อ่านต่อ


ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา นำบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณพิชามนชุ์ ชวนสมบูรณ์ และนายสมชาย ฟูวงศ์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา