โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-21

ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผลงานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566
พุธ 21 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการที่ผ่านการพิจารณา ขับเคลื่อนและขยายผลงานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566 &... >> อ่านต่อ


นว.โสตฯ สวส. ติวเข้ม “การตัดต่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” นศ.การท่องเที่ยวและบริการ
พุธ 21 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ ๑๙ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ) นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “การตัดต่อวิดีโอดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere (Pr) ” แก่... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ รับการตรวจทานเอกสารควบคุม ยกระดับประสิทธิภาพ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล ISO ๒๗๐๐๑ ครั้งที่ ๑
พุธ 21 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับการตรวจทานเอกสารการควบคุมเอกสารการบันทึกตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ และตรวจทานบริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมาตรการดำเนินการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ เพื่อโอกาสการจัดทำร่างแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Working Team). (ISMR) โดยมีนางสาวริศรา ใจมาตร์ วิทยากรผู... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา