โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-13

มทร.ล้านนา ลำปาง ลงนาม MOU สถานประกอบการด้านท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง พัฒนางานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 3 แห่งในจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์)
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์) ➖➖➖➖➖➖➖➖ จำนวน 4 ฐานข้อมูล : โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย 1) SpringerLink - Journal 2) IEEE Elect Tonic Library (IEL) 3) American Chemical Society Journal (ACS) 4) AMC Digital Library ➖➖➖➖➖➖➖➖ >> อ่านต่อ


สกสว. เดินทางเข้าประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณพร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.)
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์  ดร.ตะวัน วาทกิจ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัย มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและน... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข อาจารย์อาวุโสเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ โถง ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ 3 มทร.ล้านนา โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากสาขาต่างๆ เป็นตัวแทนประกอบพิธี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ความว่า “พิธีไหว้ครู เป็นพิธีหนึ่งที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงถึงความกตัญญูที่มีต่อครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2566
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา