โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดโครงการให้ความรู้และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดโครงการให้ความรู้และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 มีนาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการให้ความรู้และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และห้องประชุมทางไกล(Video Conference) ทุกพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "ศิลปะวัฒนธรรมกับเยาวชนคน Gen Z" วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย คุณธิตินัดดา  จินาจันทร์ นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังมีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา