โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมเบทาโกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา หารือเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมเบทาโกร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 558 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ , รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ให้การต้อนรับผู้แทนจากเครือเบทาโกร นำโดยนางอุทุมพร ใจหลักผู้อำนวยการความร่วมมือด้านการศึกษา เครือเบทาโกร ในการประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาเครือเบทาโกรและหารือแนวทางการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์และวิศวกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา