โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-03-28

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะแนวเชิงรุกจับมือ สพม.34 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตรงความต้องการ
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)  ศึกษานิเทศ และอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตัวป้อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลา... >> อ่านต่อ


นักศึกษาเตรียมวิศวะ มทร.ล้านนา ปิ๊งไอเดีย ออกแบบเครื่องดักจับควันจากการบัดกรีตะกั่วและควันธูป และสามารถวัดคุณภาพอากาศได้ โดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิต
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้นำเสนอโครงงานการออกแบบเครื่องดักจับควันจากการบัดกรีตะกั่วและควันธูปและวัดคุณภาพอากาศด้วยหลักการไฟฟ้าสถิต และสามารถแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล ให้กับคณะอาจาย์ที่เป็นกรรมการสอบโครงงาน ซึ่งผลการทดสอบสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม เตรียมต่อยอดจากเครื่องต้นแบบให้มีขนาดและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโทจทย์กับการใช้งานจริงต่อไป โดยนักศึกษากลุ่มนี้ประกอบด้วยนายณัฐภัทร ตันมูล นายนนทกร ใจวังเย็น นายเหนือเมือง พ่วงแรงศิลป์  โดยมีอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร เป็นอาจารย์ที... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมเบทาโกร
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ , รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ให้การต้อนรับผู้แทนจากเครือเบทาโกร นำโดยนางอุทุมพร ใจหลักผู้อำนวยการความร่วมมือด้านการศึกษา เครือเบทาโกร ในการประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาเครือเบทาโกรและหารือแนวทางการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์และวิศวกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา