โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน ชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านวิเคราะห์วัสดุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตของงาน ชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านวิเคราะห์วัสดุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 1856 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านวิเคราะห์วัสดุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 9,200,000.00
ตั้งแต่วันที่ 19/04/2562 - 24/04/2562

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/04/20190419154133_98196.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา