โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลรายชื่อโครงการ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 2562






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา