โลโก้เว็บไซต์ ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจัดงาน “ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) โดยอาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลศาสตร์ นำคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กล่าวคำขอขมาแก่อาจารย์อาวุโส จากนั้นอาจารย์อาวุโสกล่าวให้พรแก่ผู้ร่วมงาน ภายหลักจากเสร็จพิธี อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รับประทานอาหาร ของว่างจากตัวแทนสาขาต่างๆ ที่นำอาหารมารวมกันถือเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อันเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา