โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ปรเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ปรเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 เมษายน 2562 Prof."Alann'am, Vice Rector นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะบดี ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  สำหรับมหาวิทยาลัย  Brawijaya University (BU) ได้มีความร่วมมือทางวิชากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องและการหารือในครั้งนี้จะได้มีการพัฒนาความร่วมมือไปสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา