โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-04-30

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี 12 สถาบัน
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัวอธิการบดีและอดีตอธิการบดี 12  สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ร่วมต้อนรับผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรักษาการและอธิการบดี จากนั้น ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านวิเคราะห์วัสดุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านวิเคราะห์วัสดุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการแบบและพัฒนาต้นแบบด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ณ สวทช. จ.ปทุมธานี
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการแบบและพัฒนาต้นแบบด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก                         หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษา ... >> อ่านต่อ


คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ปรเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 เมษายน 2562 Prof."Alann'am, Vice Rector นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะบดี ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  สำหรับมหาวิทยาลัย  Brawijaya University (BU) ได้มีความร่วมมือทางวิชากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านสัตวศ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา