โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เป็นกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะได้มีโอกาสร่วมทำบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข เป็นการบำรุงขวัญและสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความรักและความสามัคคีของชาวเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนผู้สร้างเมืองเชียงใหม่
 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา