โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ Prof.Eiichi Kawai | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ Prof.Eiichi Kawai

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 682 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ‚ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ‚ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมต้อนรับ Prof. Eiichi Kawai‚ Ph.D.‚ Eng.‚ Asia Science Education for Economic ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ และความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา