โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 372 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนายอุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนาองค์กรซึ่งในโอกาสนี้มีผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์กรร่วมกัน อาทิ การบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร งานทะเบียนและหลักสูตร และ งานสภามหาวิทยาลัยเป็นต้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา