โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ และโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอุตสาหกรรม ๔.๐ ขั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ และโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอุตสาหกรรม ๔.๐ ขั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 644 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา