โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ระดมบุคลากรปฏิบัติงานในการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ระดมบุคลากรปฏิบัติงานในการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์. อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรก่อนเข้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบ ภาค ก และ ข เพื่อบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการประสานงานให้เป็น 1 ใน 8 สนามสอบในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน 2,000 คน และในการนี้มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่วางและเจ้าหน้าที่ตำรวจ รองรับการให้บริการแก่ผู้เข้าสอบเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


คลังรูปภาพ : สอบ อปท.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา