โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา จัดพิธีปิดโครงการสร้างทักษะชีวิต เสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำร่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา จัดพิธีปิดโครงการสร้างทักษะชีวิต เสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำร่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานปิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างันที่ 12 -14 กรกฏาคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ด้านระเบียบวินัยเบื้องต้น และทักษะด้านศิลปาชีพตลอดจนปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา