โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีและ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีและ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มทร.ล้านนา

 

เข้าไปดูหรือโหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1teizwZ4-UFGnm2ui8OsBopdqBxhYaGpm

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา