โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 565 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุม คณะดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดโครงการ เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เปิดเผยว่า กิจกรรมเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559  เป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้กำหนดจัดวันที่ 17 สิงหาคม 2559 แบ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมสาธิตและนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์จากสาขาวิชาต่างๆ กว่า 50 กิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชน

          โครงการเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมทำกิจกรรมแล้วยังได้เรียนรู้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย   ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวในตอนท้าย

          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา