โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/06/20160628100419_25864.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา