โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ นำเสนอผลงานวิจัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ นำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (The Thailand Community Based Tourism Institute : CBT-I ) จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสเตนเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำเสนอในรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เครื่องมือที่เหมาะสมและถูกต้องในการลงไปทำงานเพื่อพัฒนาร่วมกับชุมชนและเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  ณ ห้อง บธ 2-102 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และสถาบันองค์กรพี่เลี้ยงชุมชนที่จัดการการท่องเที่ยวและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา