โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มทร.ล้านนา ตาก ประจำปี 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มทร.ล้านนา ตาก ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 1039 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ตาก ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

กรอกแบบฟอร์มสมัครแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา