โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-06-29


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2559กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา >> อ่านต่ออาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปางและสถานที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครลำปาง  ระหว่างวันที่  23 – 24 มิถุนายน 2559   อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศ... >> อ่านต่อ
แข่งขันวอลเลย์บอล
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ในการแข่งขันในรายการ วอลเลย์บอล "ซีเล็คทูน่า" ประชาชนชาย ก. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.59   >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มทร.ล้านนา ตาก ประจำปี 2559
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ตาก ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก... >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและน้ำหมักชีวภาพ
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ว่าที่ ร.ต.ชัยภูมิ  สีมา หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงาน “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรเทพ  ศรีแก้ว นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่คนในชุมชน โดย... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันดังกล่าว อ่านต่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา