โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2740 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี โดยนักศึกษาได้เข้าการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ผลการแข่งขันดังนี้ 

รางวัลขนะเลิศการประกวดวาดภาพ  ระดับ ปวส./อุดมศึกษา

นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ นักศึกษาสาขา

ผู้ควบคุมอาจารย์วุฒิพร ธูปเพ็ง

 

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลชาย คน ระดับอุดมศึกษา

ผู้ควบคุม อาจารย์ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ และนางสาวกัลยานี โพธิโต

 

รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ ระดับ ปวช. /มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอทิตยา แสนมโนกุล

ผู้ควบคุม อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา