โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-06-30

การถ่ายทอดองค์ความรู้สีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ ... >> อ่านต่อ


โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกันจัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศลำน้ำว้า น้ำปาด น้ำปัน (เพาะพันธุ์ปลาเลียหินปล่อยสู่แหล่งน้ำ) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอฯ ซึ่งโครงการนี้ได้รับประสานความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ และอาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข อาจารย์ประ... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี และ 18 ปี การประกวดสปอร์ตแดนซ์ฟอร์เดอะควีน และการประกวดกองเชียร์-ลีดเดอร์ ซึ่งจัดกิจกรรมโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื่องดื่มเกลือแร่ สปอนเซอร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกร... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาวิจารณ์  30 มิถุนายน 2559 - 5 กรกฎาคม 2559คลิกรายละเอียดร่างเอกสารขอบเขตของงานได้ที่  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/06/20160630145807_21717.pdf >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านย... >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำฟาร์มพืชศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 13 กรกฏาคม 2559 ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ดัง  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ รองรับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ ณ ห้องเรียน Innovation ชั้น 6 อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   เพื่อรองรับการพัฒนาระดับหลักสูตร สาขา คณะ และสถาบันเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิด >> อ่านต่อ


ตัวแทนมทร.ล้านนา ร่วมประชุม APSSA International Conference ร่วมสร้าง Global Citizen
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายรัฐพล บูญน้อม นายกสโมสรนักศึกษา และนางสาวจีราพร แสงวิสุทธิ ประธานสภานักศึกษา และและนายรชต วัฒนวิสิฐ นศ.สา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา