โลโก้เว็บไซต์ วงดนตรีน้องใหม่จากราชมงคลล้านนา คว้าแชมป์ To Be Number One Music Contest 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วงดนตรีน้องใหม่จากราชมงคลล้านนา คว้าแชมป์ To Be Number One Music Contest 2016

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 740 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสากล “To Be Number One  Music Contest 2016” ขึ้น โดยมี ตัวแทนนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก และมทร.ล้านนา ส่งวงดนตรีจำนวน 4 วง เข้าร่วมการแข่งขัน โดยกติกาการแข่งขันนั้นแต่ละวงที่ร่วมประกวดจะต้องแสดงในรูปแบบมินิคอนเสริ์ตไม่จำกัดจำนวนเพลงที่แสดงโดยแต่ละวงจะมีเวลาการแสดง ไม่เกิน 30 นาที  เกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการให้คะแนนจากความสามารถทางดนตรี การนำเสนอตรงตาม แนวคิดของการจัดงาน ความหมายที่นำเพลงมาใช้ ความงดงามทางดนตรี โดยโอกาสนี้ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่าน ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า วง น้องแป๋ม หนึ่งใน 4 วงดนตรีของมทร.ล้านนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5000 บาท สมาชิกวงน้องแป๋ม ประกอบด้วย นาย ปฐพี  ปั้นทอง  นาย ธีรวัชร ผัดวัน นางสาวพุทธิดา แสนใจบาล นายปพนพัชร์ วิยะสกุลกาญจน์ นายชนะภัย มหารัตน์สกุล และนายวัชรกร มวยมั่น โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา