โลโก้เว็บไซต์ เชิญอาจารย์นักวิจัยทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญอาจารย์นักวิจัยทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มกราคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 473 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชิญอาจารย์นักวิจัยทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันอังคาร 14 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี) สำหรับอาจารย์นักวิจัยที่มีความต้องการรับคำปรึกษาด้านงานวิจัย สามารถลงทะเบียนขอรับบริการโดย Scan QR Code เพื่อนัดหมายที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงวิจัย สำหรับอาจารย์นักวิจัยที่เข้ารับบริการในวันเปินศูนย์ฯ 10 ท่านแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการ รับของที่ระลึกจากทางศูนย์ฯ อีกด้วย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา