โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-01-13

เชิญอาจารย์นักวิจัยทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชิญอาจารย์นักวิจัยทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันอังคาร 14 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี) สำหรับอาจารย์นักวิจัยที่มีความต้องการรับคำปรึกษาด้านงานวิจัย สามารถลงทะเบียนขอรับบริการโดย Scan QR Code เพื่อนัดหมายที่ปรึกษา/พี่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา