โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 553 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2559 รศ.ดร.นำยุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร  โดยมี นายอานันท์  ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกศิษย์เก่าที่เป็นแบบอย่างที่ดี  ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีศิษย์เก่าได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลในครั้งน้ำจำนวน 90  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา