โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้ร่วมงานกับระบบจำลองงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยี Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้ร่วมงานกับระบบจำลองงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยี Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ระยะเวลาวิจารณ์   :   5 กรกฎาคม  2559  -  8  กรกฎาคม  2559

คลิกดูรายละเอียดได้ที่  :   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/07/20160705155256_92065.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา