โลโก้เว็บไซต์ “เรียนจากผู้รู้ สู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ” สาขาการออกแบบ จัดWorkshop ติวเข้มนักศึกษาเสริมความรู้ด้านวัสดุและอุปกรณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“เรียนจากผู้รู้ สู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ” สาขาการออกแบบ จัดWorkshop ติวเข้มนักศึกษาเสริมความรู้ด้านวัสดุและอุปกรณ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การบรรยาย Work Shop “การเข้าใจสล่าช่างไม้ที่มีคุณภาพ” ให้ความรู้แก่นักศึกษา ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ โดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในสายงานไม้มืออาชีพ โดย อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาปัตยกรรม ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พรภพ ปองทอง ที่ปรึกษาธุรกิจด้านฮวงจุ้ย บรรยายพิเศษในเรื่อง “ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับงานสถาปัตยกรรม” และคุณจารุวรรณ ณ ลำปาง ผู้บริหารบริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด พร้อมทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ด้านงานแก่นักศึกษาในด้านการเลือกใช้ไม้ประเภทต่างๆในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

         ส่วนในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ Workshop เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานจากวัสดุไม้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ในการนำไม้ที่เหลือจากการออกแบบผลิตภัณฑ์นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังมีภาคเอกชนที่นำผลิตภัณฑ์มาสาธิตและให้นักศึกษาได้ทดลองในการสร้างผลงานต้นแบบอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา