โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเข้าร่วมฝึกภาคสนาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยอธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเข้าร่วมฝึกภาคสนาม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 16.00 น. ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร  ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีอาจารย์บุญธรรม  โสใจวงค์   ผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหารฯ ร่วมให้กำลังใจและดูแลนักศึกษาก่อนออกเดินทาง

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา