โลโก้เว็บไซต์ วิดีโอสรุป : ProWoThai Project (Progressing Work-Based Learning of TVET System in Thailand)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิดีโอสรุป : ProWoThai Project (Progressing Work-Based Learning of TVET System in Thailand)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1058 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา