โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา และ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา และ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


5 กรกฎาคม 2559 ผศ.ธงชัย เบ็ญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา