โลโก้เว็บไซต์ หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)

โดย ณัฐธินี ทรายแก้ว, ศิริลักษณ์ กรุดเงิน, โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์, มาลัย วงค์แก้ว และ ณัฐกานต์ วงปินตา

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2562

จำนวน 38 หน้า

ISBN 978-974-625-820-3 (Print)

ISBN 978-974-625-821-0 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

 

หนังสือเรื่อง "หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)" ได้สรุปข้อมูลความรู้พื้นฐาน องค์ประกอบและกระบวนการที่สำคัญ สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็กหรือวิสาหกิจชุมชนที่ต้องมีตามข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ ขั้นตอนการขอมาตรฐาน Primary GMP และ การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารกลุ่มและการรักษามาตรฐาน ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

ดาวน์โหลด e-Book ฟรีได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=7

 

หรือ

 

http://tiny.cc/bgkx9y

 

 

#อุตสาหกรรมอาหาร

#การควบคุมการผลิต

#การควบคุมคุณภาพ #GMP

#การควบคุมกระบวนการผลิต

#มาตรฐานการผลิต

#วิสาหกิจชุมชน #การจัดการวิสาหกิจชุมชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา