โลโก้เว็บไซต์ ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

โดย ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์, นภา ขันสุภา, พิทักษ์ พุทธวรชัย และ ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2562

จำนวน 40 น้า

ISBN 978-974-625-822-7 (Print)

ISBN 978-974-625-823-4 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

 

หนังสือ "ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา" รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้จากการดำเนินการศึกษา และงานวิจัยของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักเชียงดา ประกอบด้วย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รวมถึงผลการรับประทานผักเชียงดาต่อสุขภาพ การปลูก และการแปรรูปผักเชียงดา

 

ดาวน์โหลด e-Book ฟรีได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=6

 

หรือ

 

http://tiny.cc/vgbw9y

 

#ผักเชียงดา

#พฤกษศาสตร์

#พฤกษศาสตร์ผักเชียงดา

#อาหารเพื่อสุขภาพ

#ผักพื้นบ้าน

#ผักพื้นบ้านภาคเหนือ #อาหารธรรมชาติ

#การปลูกผักเชียงดา #การขยายพันธุ์ผักเชียงดา

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  #RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา