โลโก้เว็บไซต์ การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 621 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

โดย สันติ ช่างเจรจา, ชิติ ศรีตนทิพย์, ยุทธนา เขาสุเมรุ, รุ่งนภา ช่างเจรจา และ พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2560

จำนวน 32 หน้า

ISBN 978-974-625-754-1

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือองค์ความรู้เรื่อง การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งถอดเนื้อหาและเรียบเรียงเป็นชุดองค์ความรู้สำเร็จรูปจาก ผลงานวิจัยของนักวิจัยและคณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะนาว เทคโนโลยีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และเทคนิคการผลิตมะนาวในวงบ่อ

 

ดาวน์โหลด e-Book ฟรีได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=2

 

หรือ

 

http://tiny.cc/5nnx9y

 

#มะนาว_การปลูก

#มะนาว_การผลิต

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา