โลโก้เว็บไซต์ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 372 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

โดย #ชิติ ศรีตนทิพย์, #สันติ ช่างเจรจา, #ยุทธนา เขาสุเมรุ, #สัญชัย พันธโชติ, #ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และ #สุนันท์ เลสัก

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560.

 

--------------

 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

โดย ชิติ ศรีตนทิพย์, สันติ ช่างเจรจา, ยุทธนา เขาสุเมรุ, สัญชัย พันธโชติ, ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และ สุนันท์ เลสัก

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2560

จำนวน 33 หน้า

ISBN 978-974-625-755-8

เกี่ยวกับหนังสือ

 

หนังสือองค์ความรู้เรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งถอดเนื้อหาและเรียบเรียงเป็นชุดองค์ความรู้สำเร็จรูปจากผลงานวิจัยของนักวิจัยและคณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น ความหมายและระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิธีการและการจัดการพืชในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิธีการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช และการเก็บเกี่ยว

 

ดาวน์โหลด e-Book ฟรีได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=3

 

หรือ

 

http://tiny.cc/fbox9y

 

#การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

#การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน_การจัดการ

#การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน_การผลิต

#การปลูกพืชในน้ำยา

#Hydroponics

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา