โลโก้เว็บไซต์ เชื้อรากำจัดแมลง: ทางเลือกใหม่ของการควบคุมแมลงศัตรูพืช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชื้อรากำจัดแมลง: ทางเลือกใหม่ของการควบคุมแมลงศัตรูพืช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 666 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชื้อรากำจัดแมลง: ทางเลือกใหม่ของการควบคุมแมลงศัตรูพืช
Entomopathogenic Fungi as alternatives for insect pest control 

โดย ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ
เชียงใหม่: บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด,2561.
จำนวน 240 หน้า
ISBN  978-616-445-908-3

สาระสังเขป

สรุปข้อมูลความรู้เรื่องเชื้อจากำจัดแมลงจากประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้เขียน กล่าวถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชรูปแบบต่างๆ เทคนิคการใช้ให้ได้ผลในแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิด การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราในระบบการบูรณาการบริหารจัดการศัตรูพืช รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราแบบง่ายที่ยังคงประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เพื่อเป็นทางเลือกอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อไป

#การควบคุมแมลงศัตรูพืช
#เชื้อรากำจัดแมลง
#เชื้อราก่อโรคแมลง
#เชื้อราสาเหตุโรคแมลง
#บิวเวอร์เรีย
#เมตาไรเซียม
#สารชีวภัณฑ์ 
#entomopathogenic_fungi
#insect_fungi
#Beauveria
#Metarhizium
#bio_pesticide
#myco_pesticid
#Malee_Thungrabeab

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #แจกอีบุ๊คส์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา