โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “Open House…Open Opportunity Green Agriculture – Green University โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “Open House…Open Opportunity Green Agriculture – Green University โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 694 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

“Open House…Open Opportunity Green Agriculture – Green University

โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

(งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

****************************

                  โดยภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เยี่ยมชมกิจกรรมโรงสีข้าว มทร.ล้านนา พิษณุโลก เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกแตงเทศ (เมล่อน) และฟาร์ม Organic Community แข่งขันประกวดของคาวพื้นบ้านของหวานพื้นเมือง การประกวดไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว การแข่งขันทักษะขับแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ถอยหลังของชาวบ้านกร่าง และการแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา เทคนิคศึกษา และอาชีวศึกษา  โดยมีรายการแข่งขันดังนี้

1)      การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   

2)      การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3)      การแข่งขันทักษะเรียกชื่อสัตว์น้ำ

4)      การแข่งขันไก่อบฟาง

5)      การประกวดโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์

6)      การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

7)      การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้

8)      การแข่งขันจับปลา

9)      การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

10)  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว

11)  การแข่งขันการเรียกชื่อพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ

12)  การแข่งขันทักษะกรอกถุงเพาะชำ

13)  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา