โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-07

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกรฎาคม 2559 ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ... >> อ่านต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนามอบเทียนพรรษาแก่ตัวแทนฯ
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบเทียนพรรษาให้แก่ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ (มทร.ล้านนา เชียงราย ลำปาง ตาก น่าน พิษณุโลก, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ จอมทองและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ) ในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น รศ.ดร.นำยุทธ >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลล้านนา ได้มอบเทียนพรรษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)----------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายการต่อไปนี้ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี    จำนวน     1     ชุด... >> อ่านต่อนักวิจัยที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความงานประชุมวิชาการ 9 มทร.
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมีนักวิจัยจำนวนมากที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความ ดังนั้นจึงทำการเปิดระบบให้กับนักวิจัยที่ส่ง extended abstract ฉบับแก้ไข ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด โดยระบบจะเปิดให้นักวิจัยสามารถ upload extended abstract ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ก.ค. 2559เว็บไซต์: การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

NECTEC ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กำหนดจัด โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)" ( >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดลำปาง
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “โครงการปลูกข... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด Mascot
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา