โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลล้านนา ได้มอบเทียนพรรษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อนำไปถวายแด่วัดต่างๆ และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา