โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนามอบเทียนพรรษาแก่ตัวแทนฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนามอบเทียนพรรษาแก่ตัวแทนฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบเทียนพรรษาให้แก่ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ (มทร.ล้านนา เชียงราย ลำปาง ตาก น่าน พิษณุโลก, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ จอมทองและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ) ในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ มอบเทียนพรรษาแก่ตัวแทนเพื่อนำไปถวายแด่วัดต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา