โลโก้เว็บไซต์  อาจารย์สาขาประมง มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพาะพันธุ์ปลานิล ให้กับโรงเรียนบ้านท่านางงาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์สาขาประมง มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพาะพันธุ์ปลานิล ให้กับโรงเรียนบ้านท่านางงาม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 664 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 ก.ค.59 อ.ประวัติ ปรางสุรางค์ อาจารย์สาขาประมง มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศและมอบ ให้กับ นายวานิต คล้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน 1,000 ตัว และ นายรอบ สุคำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะยอม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน 1,000 ตัว เพื่อนำไปจัดทำการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติจริงในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา