โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลา กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยมีข้าราชการ สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน เจ้านายฝ่ายเหนือ ประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา