โลโก้เว็บไซต์ ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤษภาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดตั้ง “ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข” นำสิ่งของอุปโภค บริโภคแจกจ่ายเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนในวิกฤต COVID-19  ภายในตู้มีอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ตลอดจนของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคและรับบริจาคสิ่งของใน “ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข” สามารรับได้ ณ  ด้านหน้า มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา