โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 พฤศจิกายน 542 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 27 พฤษภาคม 2563

ผู้สนใจที่จะวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ร่าง TOR ดังกล่าว ต้องแสดงตัวตนเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมายังงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา